Alla föremål drabbas av naturliga nedbrytningsprocesser - de åldras. Det finns flera faktorer som påskyndar dessa processer, men också en del ganska enkla åtgärder som man själv kan vidta för att väsentligt bromsa dem. Här nedan får du ett par enkla tips:

 

Omgivande miljö

 

Luftfuktighet och temperatur
Materialen i tavlor är vad man kallar hygroskopiska. Detta betyder att de strävar efter att hålla samma relativa luftfuktighet (RF%) som omgivningen, dvs. de tar upp och avger fukt beroende på det omgivande klimatet.

Är luften för torr uppstår uttorkningsskador som krympning, krackelering och sprickbildning. Är den istället för fuktig uppstår svällningar och fuktskador, samt mögel- och skadedjursangrepp. Lämplig miljö för en tavla är relativ luftfuktighet ca. 50-65 RF% och temperatur ca. 16-20 grader Celsius. (Enklare hygrometrar finns att köpa på t.ex. Clas Ohlsson.)

  Krackelerat färgskikt

Stora variationer i luftfuktighet är ofta skadligare än att konstant ha det för torrt eller för fuktigt, eftersom man då får rörelser i materialen som framkallar krackeleringar, bubblor och sprickor.

Låt inte heller dina målningar hänga mot ytterväggar av sten utan att ha distans mellan målningen och väggen eftersom fuktvandring mellan vägg och målning då kan ske. Fuktvandringen kan ge upphov till skador i duk och färgskikt.

Ljus
Den ultravioletta strålningen i dagsljus har en skadlig inverkan på målningar och andra föremål uppbyggda av organiskt material. De utsätts för en så kallad fotokemisk nedbrytning och oxiderar. De skador som uppkommer är t.ex. att färger bleks, lackerade och fernissade ytor bryts ned, samt att textilier (t.ex. måleridukar) bli spröda och material som papper gulnar. För att undvika detta bör man aldrig placera konstföremål i direkt solljus och gärna ha skydd för fönstren i form av gardiner eller persienner.


Efter konservering

 

Vård och hantering av målningar

Försök aldrig själv laga eller reparera skadade målningar. Felaktiga åtgärder försvårar och fördyrar framtida konserveringsåtgärder, samt orsakar ofta yttrligare skador i originalmaterialen. Det finns dock en del enklare åtgärder du själv kan vidta för att vårda dina målningar:


Tavla delvis rengjord
från ytsmuts

Rengöring
Damma av färgytor och ram minst en gång per månad med en mjuk fjädervippa för att undvika beläggning av lös ytsmuts. Använd aldrig fuktig trasa eller liknande, eftersom detta skadar fernissor och färgskikt. Fukten kan även tränga in i målningen och orsaka krackeleringar.

Upphängning
Kontrollera att spikar, krokar, och vajrar är väl fästa och kraftiga nog att hålla uppe målningen. Många revor och hål har orsakats av dåliga upphängningsanordningar.

   

Utkilning av duk
Duken på en tavla ska vara slät och spänd, annars riskerar man att få bubblor och veckbildning, vilket i sin tur ger skador i färgskiktet, som t.ex. krackeleringar. Kila därför ut spännramen när ni ser att duken bubblar sig och är lös, genom att försiktigt slå ut kilarna i spännramens hörn. Observera att en för kraftig spänning kan dra sönder duken och få färgskiktet att spricka. Om färgskiktet redan är skadat ska man vara mycket försiktig eftersom hammarslagen kan orsaka färgavfall. Om målningen har en fast spännram ska man låta spänna om målningen när duken har blivit ojämn. Detta görs av en målerikonservator.

Förvaring
Samma riktlinjer för klimat som ovan gäller även här. Om en målning måste rullas så gör detta med färgytan utåt och på en rulle med stor diameter. Föremål som ska magasineras eller ställas undan för en längre tid bör skyddas så att skador ej uppstår. Observera att vissa förpackningsmaterial på sikt kan vara skadliga för målningar. Kontakta gärna en målerikonservator för rådgivning om hur du lämpligen förvarar dina konstverk.

Transporter
Många skador uppkommer vid transporter och var därför alltid noga med att packa in målningar när de ska transporteras. Anvisningar för hur målningarna ska packas beror på tavlans kondition, hur och vart den ska transporteras, etc. och det är därför en god idé att kontakta en målerikonservator för råd.


Tavla med bl.a. slak duk före
och efter konservering och
restaurering

 

Litterturtips

För dig som vill lära dig mer om konservering och restaurering har jag sammanställt en lista på intressanta böcker som du kommer till genom att klicka på länken nedan:

Litteraturlista