Under årens lopp har jag haft nöjet att jobba med en varierande skara uppdragsgivare, allt från privatpersoner till konstmuseer och auktionsfirmor:

Malmö Konstmuseum
Rooseum
Malmö konsthall
Falkkloos Auktioner, Malmö
Bukowskis, Malmö
Sotheby´s Scandinavia
Christie´s
Stockholms Auktionsverk
Tornberg Gallery
Lunds Universitets konstsamlig
Akademiska Föreningen