LITTERATURLISTA

Materialkataloger

"Archival conservation preservation" Sourcebook Preservation Equipment Ltd. Vinces Road, Diss, Norfolk, England, IP22 4HQ tel. +44(0)1379647400, fax. +44(0)1379650582 www. preservationequipment.com

"Museiservice i Dalarna AB" - produkter för arkiv-, foto- och föremålsvård. Byängsgattu 35, SE- 79370 Tällberg tel. 0247 - 50054, fax. 0247 - 50054 www. museiservice.se

 

Litteratur

"Från silverfisk till hälsorisk" - skadedjur och åtgärder i samlingar. Åkerlund, M., Flato, F., Hellekant, A. 1998. 168s. ISBN 91-36-03326-x. Lts förlag.

"Ängrar - finns dom...?" Monica Åkerlund 1991.207s. Svenska museiföreningen i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet.

"Tidens tand" - förebyggande konservering. Monika Fjaestad (redakt.) 1999. 452s. Inb.ISBN 91-7209-135-5. Riksantivarieämbetets förlag.

"Transport och hantering av tavlor" 1986. 39s. Svenska museiföreningen.

"Hantering och emballering av möbler" 1986. 40s. Svenska museiföreningen.

"Hantering och förvaring av textilier" Gunnel Bergrén, Ulla Oscarsson 1986. 39s. Svenska museiföreningen.

"Hantering och emballering av glas och keramik" 1987. 44s. Svenska museiföreningen.

"Våga vårda" - en handbok om vård av kulturhistoriska samlingar. Christina Lindeqvist. 1999. 96s. Nordiska museets förlag.

"Kortboken" - Handbok för hantering och vård av äldre och samtida fotografiskt material. Jonas Palm, Torsten Johansson 1995. Nordiska museet.

"Bevarandets hemlighet" Livrustkammaren, Skokloster slott, Hallwylska museet. 1991. 157s. Best genom Museiservice i Dalarna.

"Bevaringshåndbogen" Udgivet af Statens Museumsnaevn. 1994. 605s. Christian Ejlers' Forlag Köbenhavn

"Modern Art: Who cares?" - An interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art. The foundation for the conservation of modern Art and the Netherlands Institute for Cultural Heritage. 1999. 445s. ISBN 90-72905-45-8. Editors: IJsbrand Hummelen & Dionne Sillé

"Textila skatter i svenska museer - konservatorer berättar" 2000. 184s. ISBN 91-630-9175-5. Best genom Museiservice i Dalarna (se ovan).

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka