Här är ett par länkar till intressanta webbplatser inom konstområdet.

Rooseum: www.rooseum.se

Malmö konstmuseum: www.malmo.se/konstmuseum

Malmö konsthall: www.konsthall.malmo.se

Museiservice i Dalarna: www.museiservice.se

Bukowskis: www.bukowskis.se

Ljungbergs Artist: www.ljungbergsartist.se